Để tránh trường hợp scam trong cộng đồng. Post này sẽ cập nhật tất cả các bạn bán hàng trong Group.
--------------------------------------------------------------
- Đối với người mua: Vui lòng check tất cả các dịch vụ ngay trong post này, trước khi trao tiền. Tất cả người bán xuất hiện trong post này có thể yên tâm là đã được xác minh uy tín. (danh sách sẽ update trong ngày)
- Đối với người bán thường xuyên (Sim, mail, views...): Trước khi đăng bài vui lòng liên hệ admin để được xác minh. Những post bán hàng chưa được xác mình sẽ tùy theo mức độ có thể xóa hoặc không.
- Đối người bán không thường xuyên (nhỏ lẻ như tk GA, kênh YT): Vui lòng trong post tag kèm người trung gian giao dịch hoặc, kèm dòng: "Giao dịch trực tiếp"
-----------------------------------------------------------
LIST NGƯỜI BÁN: (UPDATING)
- Mail và Kênh Fullscreen: https://goo.gl/fvquT4 - Nguyễn Lệnh Tĩnh
- Views: (Updating)
- SIM: (Updating)
- Content: (Updating)
- PIN GA: https://goo.gl/S10R61 - Bạn Nguyen van Ngoc 
- VPS: (Updating)
----------------------------------------------------------
LIST TRUNG GIAN: (Updating)
Nguyễn Đại Dương - Link post: https://goo.gl/nIyu0c
---------------------------------------------------------
BLACK LIST (Updating)
-----------------------------------------------------------
Xin cám ơn!

Tìm kiếm trên sàn
Thông tin liên hệ

Youtube Partner And Network

Địa chỉ: 343jsdhf - - Hà Nội

Điện thoại: 734387383 Chưa xác minh

Website: 839453.vn

Email: tintuctonghop04@gmail.com Chưa xác minh

Thông tin gian hàng
Bắt đầu: 08/02/2017
Kết thúc: 24/05/2018

weehieshfisdhfssdf

Xem tất cả
Vị trí trên bản đồ